612 berichten aan de politiek

Vanaf 18 december 2021 hebben 1683 inwoners de online petitie ondertekend. Zij hebben daarbij 612 berichten achtergelaten waarom ze het eens zijn met de petitie. Het zijn hartverwarmende, ondersteunende woorden. We hebben ze nog een keer hieronder afgedrukt.

Het voorbestaan van deze sportverenigingen essentieel zijn in onze samenleving.
Het onacceptabel is dat dit College de voetbalverenigingen van Stichtse Vecht in de gevarenzone brengt……
Het kan niet waar zijn dat de toekomst voor VIOD op het spel komt te staan. Mijn zoon voetbalt daar al 15jaar. Als het ergens sciaal is dan is het bij VIOD
Ik teken de petitie, omdat het voortbestaan van mijn vereniging op het spel staat.
Ik teken de petitie, omdat het voortbestaan van mijn prachtige vereniging in gevaar wordt gebracht door het(wan)beleid van de gemeente
Lid ben van viod
Ik vind dat sport belangrijk is en dat dit door gemeente/rijk gestimuleerd en vooral ondersteund moet worden.
Zonder steun is sport in een. Dorp zoals Nigtevecht niet haalbaar.
Ik onderteken omdat de voetbalverenigingen moeten blijven bestaan. Ieder dorp heeft zijn eigen club nodig.
Het voortbestaan van de verenigingen van cruciaal belang is
Ik teken de petitie, omdat het voortbestaan van mijn prachtige vereniging in gevaar wordt gebracht door het(wan)beleid van de gemeente
Zelf voetbal bij VIOD
Voetbal hoort in Nigtevecht, en met dit plan zal de club het niet volhouden en zal een belangrijk deel van ons dorp verdwijnen
Ik het heel belangrijk vind dat onze voetbal verenigingen blijven bestaan!
Ik onderteken omdat ik jarenlang met plezier heb gevoetbald bij DOB
Ik voetballer ben in de stichtse vecht en dit voor jeugd, als clubs een NO GO is
Voor de kleine kernen is dit van levensbelang.
De clubs gaan er aan onderdoor. De kosten in de toekomst zijn niet op te brengen. Weer slecht toekomst beleid van onze gemeente
de gemeente moet aan hun zorgplicht voldoen en voetbalverenigingen financieel ondersteunen om zo te zorgen dat hun toekomst gehandhaafd blijft en niet in de gevarenzone brengen
Sporten naast een sportief belang ook sociaal gezien enorm belangrijk is voor zowel jong als oud. Zeker in de kleine dorpskernen is de voetbalclub een sociaal middelpunt. Dit mag niet verloren gaan door de clubs maar uit te mergelen en de verantwoording bij de clubs neer te leggen. Politiek pak je verantwoording en schaf bijvoorbeeld het wachtgeld stelsel bij.
Ik mijn club (DOB) een warm hart toedraag en vind dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen in het wanbeleid
Omdat de gemeente de sportverenigingen laat barsten, zeker in de kleine kern gemeenten
Moet gestimuleerd worden
Ik teken omdat de amateurvoetbal moet kunnen blijven bestaan. In Stichtse Vecht hebben de clubs de afgelopen jaren genoeg aan bijdragen van de gemeente ingeleverd
Mijn kinderen betaalbaar moeten blijven sporten. Politiek is zich nog steeds niet bewust van negatieve gevolgen als kinderen (en volwassenen) niet meer kunnen sporten
Ik elke dag hier in ntA voetbal
Deze verenigingen zijn van belang voor alle kernen in de Stichtse vecht.
De gemeente moet in gaan zien hoe belangrijk sport en in dit geval voetbal is voor de mens in het algemeen. Houden ze er wel rekening mee wat er gebeurd als er clubs om gaan vallen wanneer deze regeling door zou gaan ? Misschien moet ik de vraag iets uitgebreider formuleren. Wat denken sommige raadsleden wat er volgend jaar gebeurd met de verkiezingen wanneer deze regeling doorgaat ? Al deze clubs bij elkaar vertegenwoordigen een redelijk deel van de bevolking in Stichtse Vecht….
Het is een prachtige club
De gemeente de sportaccomodaties moet “supporten”
Stichtse Vecht geeft geld uit aan de verkeerde dingen, was het maar gewoon nog zoals vanouds, Breukelen op zichzelf als gemeente. de “gemeente Breukelen” had het een stuk beter voor elkaar.
Het voetbal in het dorp is van grote waarde voor de jongeren en de ouderen vanaf 35 jaar. Het is een schande dat de club al zo lang bestaat en veel betekend voor het dorp maar dat nu door de gemeente er een einde aan zou kunnen komen.
De verenigingen in Stichtse Vecht in het algemeen en OSVNita in het bijzonder een warm hart toedraag en de gemeenteraad oproep om hen niet te laten zakken!
Voetbal moet blijven
Dorps sport voor de jeugd behouden is sociaal en voor de volksgezondheid zeer belangrijk
Het voortbestaan van een relatief kleine vereniging staat op het spel als deze plannen doorgaan! DOB is belangrijk voor het dorp!
Dob word met onrealistisch financieen opgezadeld
Het voorstel van de gemeente keur ten zeerste af
Lekker wil gaan sporten!
De kleine clubs kunnen zo zeker niet overleven en dat zijn vaak de gezelligste en zo belangrijk voor de kleine kernen van onze gemeente
Wij al vanaf 2014 met de gemeente onderhandelen. Maar de harmonisatie wat het college van Stichtse Vecht met de verenigingen van plan is, een doodsteek is voor alle voetbal verenigingen in onze 9 kernen.
De gemeente geen idee heeft wat ze doen
“Ik teken de petitie, omdat het voortbestaan van mijn prachtige vereniging in gevaar wordt gebracht door het(wan)beleid van de gemeente “
Voetbalverenigingen moeten blijven bestaan. Sporten is belangrijk.
Het is voor een dorp belangrijk dat er een verbindende factor is en dat is viod voor tienhoven
Viod moet blijven bestaan
Dat een sportvereniging, ook in een klein dorp, heel belangrijk is!!
Belangrijk dat een sportvereniging als VIOD blijft bestaan in het dorp
Voetbal beschikbaar en betaalbaar moet blijven in de kleinere kernen van Stichtse Vecht?
Ik onderteken omdat circa 4.000 voetballers in de gemeente Stichtse Vecht ook in de toekomst willen blijven kunnen sporten en dat wordt met de voorgestelde 1/3 – 2/3 regeling onmogelijk gemaakt.
Ieder recht heeft op bewegen, sporten, gezelligheid, buiten zijn! Samen doen is samen sterk
Voetbal is voor iedereen
Het sporten voor iedereen toegankelijk moet blijven.
Iedereen in ons dorp recht heeft op sporten zonder daarom heel veel geld te moeten betalen.
Onze voetbalvereniging in Nigtevecht is heel belangrijk voor de jeugd!
Sporten zo belangrijk is voor de mens, lichamelijk en geestelijk.
Voetbal is voor vele in Stichtse Vecht hun sport. De gemeente moet ervoor zorgen dat deze inwoners en de toekomstige inwoners kunnen blijven voetballen in een veilige, goede en onderhouden accomodatie.
Kleine dorpskernen zoals deze in de gemeente Stichtse Vecht aanwezig zijn kunnen omwille van de leefbaarheid en verjonging niet zonder sportverenigingen als deze.
Ik het belangrijk vind dat ook in een klein dorp als Nigtevecht sportfaciliteiten zoals voetbal blijven.
Dit van groot belang is voor de voetbaltoekomst van de jeugd in de hele Stichtse Vecht.
Bij de overdracht van de velden is een startkapitaal voor het achterstallig onderhoud aan de sportvelden nodig.
Voetbal verenigingen in een dorp zijn enorm belangrijk!!!
Sport is belangrijk!
Ik wil dat VIOD wat dit jaar 50 jaar bestaat niet verloren gaat en we er nog minimaal 50 jaar erbij kunnen tellen
ik wil dat de voetbalvelden er kunnen blijveb
Omdat de voetbalclub(s) moeten blijven bestaan
Het voor onze kinderen (en hun ouders) belangrijk is om op dorp te kunnen blijven sporten
Ik lid ben bij vvk
Ik ben al 36 jaar lid en laat mijn club niet de vernieling in helpen door een paar nutteloze ambtenaren.
Sport nodig is voor iedereen, elkaar samenbrengt en gezond is!
omdat het erg belangrijk is,
dat de voetbalvereniging Kockengen voor het dorp blijft bestaan !!!!
Ik vaker en ook in de toekomst wil blijven voetballen.
Ik wil dat voetbal voor elk kind bereikbaar moet blijven
Stom voornemen
Sport is essentieel!
Ik onderteken omdat ik groot voorstander ben voor sportclubs voor de sociale contacten en sportieve gezondheid van iedereen die daar komt
Als er niet meer gesport kan worden heeft de gem pas echt een probleem .alle kinderen die nu sporten komen dan thuis te lopen.sjapoo gem
Ik vind dat deze vereniging moet blijven bestaan omdat de kinderen moeten blijven sporten
Ik sta voor mijn club
Er moet toekomst blijven voor deze sportverenigingen.
Ik voor het behoud van vv ben en de gemeente idd gehoor moet geven aan deze noodkreet
Het wegvallen van de voetbalclubs zal de al sterk opkomende vergrijzing in de gemeente nog meer versnellen. De voetbalclubs hebben een belangrijke sociale en maatschappelijke functie in de kernen, voor jong én oud… Voorkom het ontstaan van een ‘boomer’ gemeente, dat is achteruitgang op de lange termijn.
Ik wil dat sport in de kleine kernen blijft bestaan
Het mijn voetbal club is
Ik het belangrijk vindt dat sporten voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk is. Dus om in het eigen dorp en zonder torenhoge contributie.
VV Kockengen is een kleinschalige, prachtige en verbindende club.
Onmisbaar in ons dorp.
Tegen dit beleid ben.
Voor de dorpen deze voetbalvelden heel belangrijk zijn. De jeugd verlaat het dorp anders en worde het spookdorpen
Ik onderteken deze petitie omdat de gemeente dit niet kan maken.
Dit is niet te dragen door de vereniging! Gaat dit door zou dit het einde van onze mooie vereniging betekenen!
Sporten is belangrijk voor de jeugd
Ik wil graag blijven voetballen.
Ik vind dat we in deze tijd niet zonder buitensportverenigingen kunnen!
Sporten veilig(middels onderhoud) en betaalbaar moet zijn.
De gemeente moet zorgen voor het onderhoud van de velden! Laat de jeugd en senioren lekker sporten, is immers gezond…
Dit absoluut niet kan. Eerst al het achterstallige onderhoud laten oplopen en dan ineens je handen ervan aftrekken.
Viod is het hart van iedereen in Tienhoven en Maarssendorp. De vereniging brengt mensen samen
Ik vind het van levens en beleving snels g voor het dorp Nigtevecht dat de jeugd onder begeleiding fijn kan sporten en anders alleen maar hangend in het dorp vernielingen gasat aanbrengen ! WT most dat wel buiten de geestelijke en psychische hulp die daardoor geboden moet worden. Denk als ondernemer en niet als ambtenaar. Kosten gaan voor de baten uit!
Het onderhoud een stuk beter moet! Soms niet op te spelen zo slecht
Omdat ik veel voetbal in de provincie stichtse Vecht
Bezuinig niet op de vitaliteit van de samenleving. Sport is goed voor de gezondheid en daar moet je als gemeente niet bezuinigen maar juist in moeten investeren.
Verenigingen kunnen deze kosten niet opbrengen, sport voor kinderen is erg belangrijk
Lid van de club ,moeten bestaansrecht
Behouden vooral in deze tijden
Ik in mijn regio wil blijven voetballen
Omdat ik mijn jeugd hier fijne herinneringen heb gemaakt.
En dat ik hoop dat de jeugd van nu gewoon in hun eigen dorp kunnen blijven ⚽️
Mijn kleinzoon voetbalt bij osm
Niet instemmen met het voorstel over de voetbalvelden.
De voetbalverenigingen zelf niet de hoge kosten kunnen dragen voor het onderhoud van de velden.
Sport belangrijk is voor jong en oud en onder goede omstandigheden.
Ik van Viod hou!
Ik voetbalverenigingen belangrijk vind binnen een woonplaats. Kinderen en volwassenen moeten kunnen sporten. Daarbij vind ik het belangrijk dat iedereen de vereniging kan kiezen waarbij iemand zich fijn voelt.
Het belangrijk vind dat iedereen de mogelijk moet hebben om (betaalbaar) te kunnen sporten.
Ik OSM een warm hart toedraag en ze anders verdwijnen.
Ik onderteken de petitie omdat het belangrijk is dat alle voetbalverenigingen kunnen blijven bestaan. Belangrijk voor de samenleving in de onderwerpelijke dorpen!
Voetbal clubs in de dorpen moeten blijven bestaan!!
Het moet voor een ieder mogelijk zijn om te kunnen sporten bij een vereniging en zeker jeugd
alle voetbalclubs op deze manier ten gronde gaan!!
En sporten is gezond!! Zowel fysiek, mentaal als sociaal!!!
Ik vv Kockengen een warm hart toedraag en nooit verloren mag gaan.
Ik bij OSM voetbal
Ik onderteken omdat naar mijn mening sportbeoefening ontzettend belangrijk is en de Gemeenten een morele plicht hebben deze zo goed mogelijk te faciliteren met een hoge prioriteit.
Ik onderteken dit omdat ik wil blijven voetballen bij SV de Vecht en niet naar een andere club wil.
Elk dorp goede sportfaciliteiten verdient. Mijn gemeente heeft dit beter voor elkaar, ik gun dat ook mijn geboortedorp Kockengen en mijn familie in Breukelen e.o.
Ik de voetbalverenigingen in Stichtse Vecht steun en omdat sport ook in de toekomst voor een ieder toegankelijk moet zijn!
Onze kinderen moeten kunnen blijven voetballen in ons dorp
Dit kan natuurlijk niet! Eerst moet de gemeente de achterstallig onderhoud verrichten en dan kunnen de sportclubs dit evt. overnemen.
Naast het feit dat deze mooie verenigingen moeten blijven bestaan, zou ik als huurder anders handelen. Als ik mijn woning zou verhuren en nieuwe kozijnen zou laten plaatsen, reken ik dat ook niet voor 2/3 door aan de huurder.
het is van groot belang dat sporten voor iedereen mogelijk is en overal ,lees ook in kleinere plaatsen
Ik onder teken de petitie omdat sporten voor jong en oud heel belangrijk is. En clubs zowel groot als klein MOETEN blijven bestaan.
De gemeente mag niet deze clubs in de steek laten anders hebben we straks geen Club meer over maar dat willen we niet
Sport is goed en gezond, en moet voor iedereen bereikbaar blijven. Dit is het laatste waar je op bezuinigd, dan meer eerst de managers en burecraten in het gemeentehuis eruit bonjouren, met een FTE kun je al veel goedmaken
Ik wil dat de we allemaal kunnen blijven sporten
Gemeente moet zich schamen.
Ik onderteken deze petitie omdat het verenigingsleven moet blijven bestaan en toegankelijk moet zijn voor elke burger.
Ik onderteken deze petitie omdat het belangrijk is dat deze verenigingen kunnen blijven bestaan. Iedereen moet kunnen sporten, ook als je weinig financiële middelen hebt. En dat kan niet meer als de verenigingen hun contributie sterk moeten verhogen.
Ik onderteken omdat de voetbal verenigingen volledig in hun recht staan om in te vechten voor hun voortbestaan.
Ik onderteken de petitie omdat ik het een schande vind dat de gemeente op deze wijze omgaat met verenigingen. Clubs waar honderden vrijwilligers en duizenden inwoners hun gezondheid en het leefklimaat van onze gemeente proberen in stand te houden en te verbeteren.
Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn.
De verenigingen door deze maatregel gewoon de nek om worden gedraait.
Hier mag nooit bezuinigd worden
Het plan is van de ZOTTE.
Ik onderteken dit omdat ik het er mee eens ben
Deze wijziging van het beleid van de gemeente Stichtse Vecht is niet te accepteren. De cultuur en sport sector worden verwaarloosd. Bezwaar dus
Sporten betekent goede gezondheid
Zeker iets wat nu zeer belangrijk is
Ik VVK een warm hart toedraag.
Iedereen moet kunnen voetballen
Ik ondertekenen omdat ik het goed wil voetballen
Ik vind dat de voetbalclub belangrijk is voor ons hele dorp. En veel jeugd en ouderen kunnen hun energie kwijt bij de club
Ik het heel belangrijk vind dat onze voetbal verenigingen blijven bestaan!
Ik heb mijn hele jeugd bij VV DOB gevoetbald en ik vind dat ieder kind deze kans moet krijgen om in eigen dorp met vriendjes en vriendinnetjes te kunnen spelen!
Ik al 40 jaar lid ben van viod en dat hopelijk nog 40 jaar kan blijven!
Het instant houden van lokale sportclubs is een van de belangrijkste taken van de gemeente
Mijn vereniging VIOD dit nooit kan betalen!!
Sporten enorm belangrijk is voor iedereen en sportclubs de dupe zijn en blijven als politiek Den Haag zo door blijven gaan!
Juist in deze tijd goede sportaccommodatie essentieel zijn voor lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
Ik onderteken omdat sport belangrijk is en anders de voetbalclubs niet kunnen blijven bestaan!
Een sportvereniging in dorpen niet verloren mogen gaan. Gemeente, neem je verantwoordelijkheid.
Er moet van de sportclubs afgebleven blijven !!!! Clubs moeten blijven bestaan !!
Sport een belangrijke rol in de samenleving speelt.
De voetbalsport ontzettend belangrijk is voor Stichtse Vecht en heeft RECHT op financiële ondersteuning en mag geen bezuinigings onderdeel worden!
Gemeente Stichtse Vecht de geld problemen afschruift op de Clubs. Hierdoor gaan de clubs ten onder. Een gemeente zou sport en beweging moeten ondersteunen i.p.v. afbreken.
Ik onderteken omdat ik de club een warm hart toedraag. Mijn gezin actief betrokken is bij de club en hoop zo dat het voortbestaan gegarandeerd wordt.
Sport voor de jeugd hoog in het vaandel moet staan bij overheid en bij ouders. Voetbal is een volkssport dus moet voor ieder kind beschikbaar zijn in zijn buurt/dorp
Behoud de lokale sportverenigingen
Ik niet achter het beleid van de gemeente sta. De gemeente mag eerst zelf eens aantonen, dat zij kunnen besturen, budgetteren, projecten kunnen managen, enz., alvorens zij dit eisen van voetbalverenigingen.
Iedere voetbalvereniging komt uit een dorpskern van gemeente Stichtse Vecht, laat die dorpskern z’n eigen voetbalclub houden door onderhoud aan de velden te plegen en zo de jeugd in hun eigen dorpskern te laten voetballen en opgroeien!
ik wil dat voetballen in Kockengen mogelijk blijft.
Ik het heel slecht vindt dat de gemeente hun eigen slechte onderhoud nu bij de verenigingen over de schutting smijt
De politiek ziek is!
Ik ruim 18 jaar in tienhoven heb gewoond ben daar geboren en opgegroeid. Deze voetbal vereniging hoord gewoon bij tienhoven het is niet weg tedenken.
Gemeente moet stoppen met wanbeleid
Clubs een eerlijke overlevingskans moeten hebben
Het van groot belang is voor kinderen en volwassenen om te blijven sporten
Ik vind dat verenigingen moeten blijven bestaan,omdat deze heel veel bijdragen tot een meer samenhangende gemeenschap;daarvoor is toch ook de functie van wethouder sport en cultuur per gemeente vastgesteld en benoemd; anders kan dit net zo goed geformuleerd worden als (functie elders).
Ik onderteken, omdat ik het belangrijk vind dat de jeugd van Kockengen in hun eigen gemeente kan blijven voetballen.
Sporten voor jon en oud belanrijk is,
De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen, daar betalen we belasting voor
Mijn jongens hier al jaren voetballen en nog steeds
Omdat de gemeente verantwoordelijk .moeten voor haar inwoners
Er nodig wat moet gebeuren aan verschillende velden
Omdat sporten belangrijk is en niet weg te denken uit de maatschappij
Zonder de subsidie gaan onze kleinere clubs het niet redden.
De voetbal verenigingen moeten niet de dupe worden. Gemeente neem jullie verantwoordelijkheid. Sporten is gezond toch!! Zoveelvoetballers. En vrijwilligers die er alles aan doen om het voetballen mogelijk te maken. Dus Gemeente Stichtse Vecht doe er iets aan.
Ik graag onze kids de sport wil laten beoefenen die ze leuk vinden. Dit moet mogelijk blijven!
Ik heb jaren lang dit proces op de voet gevolgd , het betekende de doodsteek van alle voetbalverenigingen op termijn. Ik kan mij niet indenken dat deze gemeente raadsleden dit op hun geweten willen hebben als hiermee instemmen Namens vvDWSM
De gemeente moet zijn/haar verantwoordelijkheid nemen.
Er in Tienhoven al zo weinig is en het voetbal moet blijven!
dit een zeer slechte besluit om zo te harmoniseren, en dat met een aanloop van bij 10 jaar
De gemeente al jaren slecht onderhoud uitvoert bij onze club
vv kockengen en wij zelf heel veel aan de velden hebben gedaan de afgelopen jaren nu moet de gemeente verantwoordelijkheid nrmen
Ik wil dat onze voetbalclub(s) behouden blijven. Gemeente, pas je beleid aan.
Het een pracht club is, deze altijd moet blijven bestaan!
Sportvelden onderhouden en vernieuwen is een taak van de gemeente. Sport verenigingen zijn geen bedrijven en draaien geheel op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn al overbelast en clubs kunnen al moeilijk rond komen. De ene na de andere club zal de deuren moeten gaan sluiten omdat vrijwilligers met hun clubs en leden deze lasten niet kunnen dragen. Gevolg is dat onze kinderen straks niet meer nabij kunnen sporten bij clubs waar ze vaak al jaren zitten en dan bij clubs in andere gemeentes moeten gaan sporten waar de gemeenten gewoon wel netjes de sportparken onderhouden en vernieuwen zonder dat daar de clubs zo’n groot deel zelf moeten bijdragen. Erger nog een hoop zullen met sporten stoppen, dat is in niemands belang. Gemeente, jullie hebben belang bij gezonde fitte inwoners. Zorg voor goede faciliteiten! Dat is gewoon jullie taak!
Ik onderteken dit om dat sport moet blijven bestaan. Zeker in deze tijd maar ook in de toekomst. Geen beter medicijnen dan gezond blijven
Ik vind dat sport toegankelijk moet zijn voor iedereen, ook in een wat kleiner dorp als Kockengen waar er met vrijwilligers elke keer weer hard gewerkt word aan een mooie sportvereniging voor zowel jeugd als volwassenen, en dat dit door een beleid van de gemeente niet zomaar opgegeven mag worden.
ik ondersteun de petitie omdat de voorgestelde kostenregeling door de gemeente de doodsteek gaat betekenen voor de clubs.
Er moer een betere regeling komen dan de voorgestelde.
Omdat de clubs niet de dupe mogen zijn. Ze hebben het al zo zwaar.
Sport anders ten onder gaat in mijn geboorte gemeente
Het aan mijn hart gaat wat er met de clubs dreigt te gebeuren!
Sport moet toch bereikbaar zijn voor iedereen
En daarvoor heb je goede sport velden voor nodig
VIOD moet blijven bestaan in Tienhoven een mooie verbindende voetbalclub voor de jeugd in Tienhoven en omstreken.
Het een onmogelijke opgaaf is om als Vv Dob 2/3 van het groot onderhoud te betalen
ook de gemeente zich aan hun verplichtingen moeten houden en dat niet eenzijdig op andermans bordje leggen,
Voetbalsport is belangrijk en moet dichtbij voor iedereen uit te oefenen zijn
Het voortbestaan van het verenigingsleven cruciaal vind voor de toekomst van onze kinderen. Ontspanning is zeer belangrijk!
Het behoud van de sportverenigingen is voor mij belangrijk, vanwege de sociale binding die ze brengen.
Sporten voor alle inwoners een recht is!
De gemeente het de (kleine) sportverenigingen vrijwel onmogelijk maakt om een gezond beleid te kunnen voeren. Sport staat hoog in het vaandel wordt er gezegd, echter is hier in het beleid niets van terug te vinden!
Een sportvereniging heeft nooit de eigen financiële middelen om 2/3 deel van het veldonderhoud te betalen. Als een gemeente dit wel verwacht zijn zij niet erg begaan met de verenigingen, en dus ook hun eigen sportende inwoners
Ik onderteken omdat ik het sociale belang zo belangrijk vindt van voetbalclubs die niet verloren mag gaan in grote en kleine dorpskernen.
De huidige situatie is niet meer houdbaar en met de nieuwe plannen wordt onze vereniging met enorm hoge kosten voor groot opgezadeld waardoor DOB niet meer kan bestaan! Dit is een ondergrondse bezuiniging ten laste van sport voor onze kinderen
De gemeentens zijn er voor hun inwoners en sporten is voor ontelbare redenen goed voor heel veel mensen, schaam je alleen al om het bedenken van dit soort riducule plannen
Vind dat het moet blijven. Betaamt
Voor het sociale belang!
De voetbalvereniging buiten de sportieve en recreatieve functie ook een sociale functie in het dorp heeft. Ook nevenactiviteiten zouden wegvallen als de vereniging geen bestaansrecht meer heeft door de huidige plannen vanuit de harmonisatie.
Een goede zaak deze Petitie
VIOD Voortbestaan Is Ons Doel
Ik onderteken omdat de voorgestelde harmonisatie de doodsteek is van de sportverenigingen
Omdat met het plan van de gemeente stichts vecht de voetbal club ten ondergaat
ik onderteken deze petitie omdat het voetbal altijd de klos is in de gemeentes vooral in deze corona tijd krijgen ze klap na klap en in de gemeentes te weinig sport mensen in de raad zitten en alleen maar denken aan hun zelf en niet strijden voor de sport.
Het voortbestaan van osm is essentieel!
Ik onderteken deze petitie omdat ik volledig achter deze petitie sta!
Ik onderteken omdat ik vind dat de kwaliteit van onze velden en attributen ver achter lopen in vergelijking met de competitie.
Ik het niet eens bent met het beleid van de gemeente Stichtse Vecht wat betreft onderhoud voetbalvelden.
Zowel voetbalvelden als tennisbanen zijn van matige kwaliteit. De gemeente voert wanbeleid.
Ik het belangrijk vind dat onze kinderen op goede velden moeten sporten en dat de gemeente op verkeerde dingen bezuinigt
ben vrijwilliger bij DWSM
De kosten niet bij de verenigingen gelegd kunnen worden.
Ik ben trainer van twee teams en inderdaad velden zijn in vervanging toe
Omdat de gemeente de sportclubs laat vallen en zo geen bijdrage levert aan een gezonde bevolking.
Het belangrijk is dat de voetbalclubs blijven bestaan en jongeren blijven bewegen
De gemeente heeft sporten voor de jeugd en ouderen hoog in het vaandel staan. Uit dit beleid blijkt dit totaal niet. De gemeente moet de clubs ondersteunen en niet afbreken. Je kunt niet als gemeente een financiele rekening over de schutting gooien waar ze jaren aan het onderhoud niets hebben gedaan. De verenigingen zijn de dupe van een slecht beleid.
De contributie al fors is en je als gemeente de spelregels niet tussentijds kunt wijzigen zonder wederzijdse goedkeuring.
VV DOB mag nooit verdwijnen
Voetbal bij viod
Het gevoerde sportbeleid in Stichtse Vecht volledig afkeur. Er is geen visie, er wordt geen oplossing geboden. Mijn voetbalclub en daarmee mijn zoon, zijn vrienden, ikzelf samen met alle andere leden van FC Breukelen worden hier de dupe van. Het moet anders!
De sportclubs belangrijker zijn dan ooit/ belangrijkste binding zijn in de gemeente
DAT DE VOETBAL VERENIGING kOCKENGEN MOET BLIJVEN BESTAAN VOORAL VOOR DE JEUGD . ZONDER FINANCIELE BIJDRAGE VAN DE GEMEENTE STICHTSE VECHT WORD HET HEEL MOEILIJK.
Sport is belangrijk voor onze samenleving en vooral voor de jeugd. De gemeente zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen en dit in haar budget duidelijk moeten maken.
Sport vereningen belangrijk zijn voor een gemeente als Stichtsevecht
Voetbal van iedereen moet kunnen zijn
Omdat ik vind dat de gemeente stichtse vecht de voetbal clubs moet blijven ondersteunen.
Ik onderteken omdat dit een bestaansrecht geeft aan de verenigingen en dat het enigszins betaalbaar blijft.
Daarnaast maakt de gemeente er de afgelopen jaren van elk dossier een puinhoop.
Wij met het hele gezin lid zijn van fc breukelen en vinden dat de gemeenten moeten inzien hoe belangrijk sporten is voor jong en oud dat daar een goede betaalbare accommodatie bij hoort.
Ik vind voetbal een maatschappelijke functie hebben.
Ik het heel belangrijk vindt dat zowel de jeugd als volwassenen aan buiten teamsporten kunnen doen
Ik het niet eens ben
Sporten is zo vreselijk belangerijk. Voor jong en oud. Ook op sociaal vlak . Verenigingen zouden niet in financiële problemen mogen komen door subsidie tekorten.
Ik de voetbalclubs in stichtse vecht ondersteun in hun actie richting de gemeente
Ik vind dat sporten een belangrijk onderdeel van het leven is
Ik vind het belangrijk dat de jeugd maar ook volwassenen kunnen blijven sporten
Voetbal een vreselijk belangrijke team sport is voor jong en oud
Ik weet hoeveel moeite clubs moeten doen om het hoofd boven water te houden en dan zit je niet op dit soort zaken te wachten.
Sporten is gezond en moet wel betaalbaar blijven!
Het moet niet veranderen
Sport is belangrijk voor de volksgezondheid. Maar ook duur. Aanzienlijke financiele steun van de gemeente is vereist om de verenigingen in stand te houden en sport betaalbaar te houden voor iedereen.
Ik onderteken omdat ik in nieuwer ter aa voetbal
Omdat het belang van goede faciliteiten bij de sportverenigingen wordt onderschat door de lokale politiek
Ik, als voetbalster, wil kunnen voetballen op een fatsoenlijk veld en kunnen genieten van het spel, zonder dat het me een rib uit mijn lijf kost!
sporten is in het belang van de gemeenschap om mensen gezond te houden en de gemeente is daar mede verantwoordelijk voor door het scheppen van de juiste voorzieningen
Geen leven zonder voetbal!
Ik als fitness ondernemer in Maarssen het belangrijk vind dat sport voor iedereen toegankelijk blijft en dus de kosten beheersbaar.
De voetbalverenigingen een belangrijke functie hebben voor
jong en oud en de clubs het zelf niet redden.
Sport is ontzettend belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid voor kinderen en volwassenen. Doe er wat aan Gemeente stichtse vecht !!!
Forza viod!!!
Beter onderhoud voor de velden
Ik de mening van het bestuur onderschrijf
Ik ben lid van de vereniging FC Breukelen.
Ik bij fc Breukelen voetbal en de velden verbeterd en kleedkamers evt verbeterd mogen worden
Sport belangrijk is voor iedereen. Rijk of arm.
Sport voor iedereen toegankelijk moet blijven en onderhoud bij de verhuurder hoort.
Ik kom graag als scheids bij de diverse clubs. Ik zou het persoonlijk zeer vervelend vinden als deze dorpsclubs (waar fluiten het leukst is) wegvallen daar falend beleid
De club een warm hart toedraag en wil behouden
Het is heel belangrijk dat een laagdrempelige sport betaalbaar beschikbaar is in elk dorp
Beweging voor de jeugd belangrijk is!
Deze clubs moeten blijven bestaan. De voorgestelde regeling vanuit de gemeente is de ondergang van een aantal clubs.
Omdat ik het volledig eens ben met de punten, zoals hierboven beschreven en dat het onderhoud meer aandacht verdient.
Sport belangrijk is,en gemeente en den haag alleen geld uitgeeft aan de verkeerde dingen
Ik goede velden wil
De voetbalclubs in de Stichtse Vecht goede velden moeten hebben
Omdat ik het niet eens ben met het beleid wat nu opgesteld is.
Toekomst van fc breukelen staat op het spel
Gemeente de laatste jaren tekort schiet en juist sport voor iedereen betaalbaar moet houden, helemaal in deze tijd!!
Sport voor mensen een prachtig en krachtige manier van verbroedering is
Mensen moeten kunnen voetballen
Wij vinden dat onze zoon moet kunnen blijven voetballen in onze woonplaats. De harmonisatie is de financiële nekslag voor onze club!
Onze jeugd het recht heeft op goede velden te sporten
Ik wil graag de voetbalvelden behouden. Sporten is gezond voor iedereen
Het voor de verenigingen niet te betalen is, de gemeente kan er geen budget voor vrijmaken. Hoe moeten de verenigingen dan weten op te hoesten.
De sportverenigingen zijn voor de jeugd van groot maatschappelijk belang.
Ik onderteken omdat ik vind dat de verhuurder haar sportvelden in goede staat over moet dragen aan de sportverenigingen.
Beweging is belangrijk en veldsporten als voetbal en hockey dragen een belangrijk deel van de beweging van met name kinderen.
Dat de jeugd moet/ kunnen blijven voetballen.
Sport en beweging is van groot belang voor onze jeugd. Juist hier moet een gemeente in investeren. Dit is te belangrijk om aan verenigingen en dus ouders/spelers over te laten omdat niet iedereen contributieverhogingen kan dragen en sport voor iedereen (volksgezondheid) belangrijk is.
Voetbalclubs en velden belangrijk zijn voor de kids in de gemeente om te kunnen sporten
Sport erg belangrijk voor inwoners van Stichtse Vecht. Met name voor kinderen.
Sport moet toegankelijk en betaalbaar blijven voor de jeugd.
mijn zoon bij S.V. de Vecht speelt
Ik onderteken, omdat dit de ondergang van velen sportclubs betekent
De gemeente moet zorgdragen voor goede faciliteiten om te kunnen sporten
Sporten in de buurt moet laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen, maar met name voor kinderen. Dit is een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De voetbalclubs moeten blijven bestaan
Gemeente dit beter moet overdragen.
Ik onderteken omdat sport en m’n voetbal betaalbaar moet blijven.
Ik het belangrijk vindt dat jongeren veilig kunnen blijven trainen en wedstrijd spelen. Ze missen al zoveel in deze tijd.
Ik het belachelijk vind dat de kosten van jarenlang slecht tot geen onderhoud nu makkelijk over de bühne worden gegooid naar de burger. Dat is starten met 2-0 achterstand
Sporten moet voor iedereen betaalbaar blijven
Ik onderteken omdat ik elke week weer met eigen ogen zie hoe weinig steun de voetbal club krijgt vanuit de lokale overheid en met hoeveel vrijwilligers we toch proberen deze club overeind te houden, omdat het zo belangrijk is voor al onze kinderen
Er echt wat moet gebeuren aan de kwaliteit van de velden en dit door de gemeente is nagelaten
Ik onderteken omdat ik het oneens ben met het feit dat de gemeente zo omgaat met de sportverenigingen. Als dit voornemen door gaat maakt het sport minder bereikbaar voor burgers.
Het kan niet dat het Gemeentebestuur Stichtse Vecht dit probeert af te wentelen op verenigingen!
Vind dat de verenigingen een goede toekomst verdienen en niet met halve maatregelen vanuit de gemeente dit hun kansen verkleind.
Mijn kinderen voetballen in het dorp.
Omdat ik geef om mijn voetbalclub en er zelf ook jaren heb gevoetbald
Omdat ik wil dat de clubs blijven bestaan en ik het altijd leuke clubs vind
Voor onze zoons en de club.
Onze kinderen /volwassenen moeten kunnen blijven voetballen in eigen dorp
Ik wil dat mijn club blijft bestaan.
Ik teken dit omdat ik wil dat mijn zoontje later ook kan voetballen, sociale dingen kan doen zoals ik dat altijd met veel plezier heb gedaan en doe!
Ik onderteken dit omdat ik vind dat de huurders niet voor de vervanging en onderhoud dienen op te draaien. Als men de verenigingen zelf willen laten betalen voor het onderhoud en vervanging verkoop het dat gewoon aan ze voor een symbolisch bedrag!
sport is belangrijk. En de gemeente moet de velden in orde houden
Omdat onze kinderen het verdienen op goede sportvelden te spelen!
Mijn kinderen die bij fc Breukelen voetballen
Omdat mijn kinderen op de voetbal zitten
Omdat Voetbal de meest toegankelijke teamsport van Nederland moet blijven!
Ik hier voetbal
Ik vind dat sportverenigingen moeten kunnen blijven bestaan
De kinderen moeten goed en veilig kunnen voetballen. Verenigingen die op vrijwilligers draaien moeten geholpen en gesteund worden door de gemeente.
Regeling de verenigingen kapot maken
iedereen recht heeft op een goede accommodatie en zonder subsidie en geen bestaan meer is van deze accommodaties.
Het belang voor de dorpen waarin deze verenigingen zitten is immens groot. Jong en oud blijven sociaal, fysiek en mentaal gezonder, waardoor het dorp en de omgeving als waardevol beschouwd worden.
Het nodig is!
Ik sporten belangrijk vind enweet hoe zwaar de clubs het hebben onder huisig beleid.
het belangrijk is voor de sport en onze jeugd.
Ik onderteken omdat de buiten en in groepsverband sport heel belangrijk is en Voetbal is zowel voor jongens als voor meisjes een groot goed in hun opvoeding
Ik wil dat mijn kinderen
Er kunnen blijven
Ik graag de keuze heb om mijn dochter, als ze daar straks voor kiest te laten voetballen op dorp!
De kosten van het groot onderhoud voor kleine clubs niet te betalen is.
De constructie fundamenteel onjuist is. Als huurder voer je een ander beleid. Kun je niet opeens veranderen. Denk in oplossingen en mogelijkheden voor beide partijen.
Belangrijk om te investeren in betaalbare sport voor iedereen
Ik speel bij FC Breukelen, en 75% van de velden zijn onspeelbaar.
Sport/voetbal essentieel vind voor de jeugd, daar hoort ook een goede accomodatie/veld bij
Ik heb altijd met veel plezier vanaf kleins bij Kockengen gevoetbald en zou het zonde vinden als het zo voor iedereen moet ophouden
Het voor ieder kind mogelijk moet zijn om te sporten en in ons dorp zijn de enige 2 goedkope sporten voetbal en gym. Die 2 moeten wat mij betreft ook goedkoop blijven zodat iedere ouder de contributie op kan brengen. De voetbal vereniging wordt door deze maatregel veel te hard geraakt en zal daarom de contributie zodanig moeten verhogen dat ook voetbal een elitesport wordt en daarmee onbereikbaar voor degroep kinderen van minder bedeelde ouders. Dat vind ik onacceptabel.
de jeugd moet kunnen blijven sporten,ten alle tijden.
sporten moet altijd mogelijk zijn in een gemeente, het is een plicht van de gemeente
Zelf heb ik een aantal jaar training gegeven bij de VVK. Toen heb ik gemerkt hoe belangrijk een club als de VVK is voor heel veel mensen. Ik snap dat op termijn verenigingen hun eigen broek moeten ophouden. Verenigingen hebben echter veel meer tijd nodig om dit te regelen. Nu heb ik het idee dat het probleem van de gemeente (geen geld) bij de verenigingen (makkelijke slachtoffers) neergelegd wordt. Dat is verre van eerlijk. De gemeente Stichtse Vecht maakt heel veel kapot op deze manier.
De Gemeente wel geld besteedt aan zaken die niet ten goede komen aan de gemeenschap.
Het een club met passie is en dit moet behouden worden!
Ik vind, dat de voetbalvereniging zeer belangrijk is in onze dorpscultuur!
Betere kwaliteit van de vietbalvelden
De voetbalvelden in goede hoedanigheid moeten blijven bestaan!
Ik onderteken de petitie omdat ik vind dat iedere kern een eigen, goede plek nodig heeft om te voetballen. Het heeft een grote maatschappelijke en sociale functie!!!
Iedereen moet kunnen sporten dus hou dan ook de drempel laag zodat iedereen een sport kan beoefenen.
De voetbalclubs in de kleine kernen zijn van groot belang. Zorg ervoor dat ze kunnen blijven bestaan!
ik wil dat er een goed kwalitatief aanbod blijft voor buitensport in de Stichtse Vecht
Ik wil kunnen voetballen want het is gezond
Dit kan gewoon niet
Mijn zoontjes voetballen er en heb er zelf ook gevoetbald
Ik onderteken dit omdat het in het belang is van de kinderen.
De voetbalvereniging in onze gemeente heel belangrijk is voor jong en oud!
De velden graag wat betere kwaliteit zouden kunnen zijn!
De sport belangrijk is
VV Kockengen mij aan het hart gaat en zo’n mooie club niet verloren mag gaan.
Ik onderteken omdat het voortbestaan van dit soort sportverenigingen en de faciliteiten heel belangrijk zijn voor de sociale klimaat in (kleinere) dorpen zoals Nigtevecht.
Sporten is belangrijk en Stichtse Vecht moet trots zijn op haar mooie sportverenigingen sporters en vrijwilligers. Overigens geldt dit voor alle sportverenigingen. Zeker nu!!!
zodat ik maar vooral mijn kinderen nog jaren kunnen voetballen
er iets moet gebeuren
De sport hoog in het vaandel moet staan.
Alle sportverenigingen moeten blijven
Sporten is gezond!!!!!!
Omdat de kwaliteit van belden erg slecht is en km de laatste tijd veel blessures op lol
De gemeente verantwoordelijkheid moet nemen en moet onderhouden. Dit voor een toekomst van de sport.
Sporten zo belangrijk is en hier nooit op bezuinigd mag worden!!
Sportvelden zijn collectieve voorzieningen die door lokaal bestuur gefinancierd en onderhouden moeten worden.
Schandalig hoe de gemeente een vakdiscipline neerlegt bij vrijwilligers en verenigingen.
Het alle verenigingen in financiele moeilijkheden brengt.
Voetbal is zo belangrijk voor iedereen en zeer belangrijk onderdeel van onze gemeenschap!!!!!
Voor het voortbestaan van mijn club en de clubs in de omgeving
ik het initiatief ondersteun
Voetballen moet bereikbaar blijven voor iedereen. Als de contributie fors omhoog moet zullen de mensen met de laagste inkomens de dupe worden.
De voetbalclubs moeten gesteund worden. De overheid wil toch zo graag dat wij allemaal sporten. Hou die drempel dan ook laag!
Deze club heeft een unieke en essentiële positie voor het dorp Nigtevecht en de omgeving. D.O.B. moet blijven!
Ik onderteken deze petitie omdat de voorstellen niet toekomstbestendig voor de voetballende jeugd in de noordelijke gemeenten van Stichtse vecht. Het zijn wurg constructies waar alleen maar verliezers zijn op langer termijn.
Sporten in verenigingsverband moet betaalbaar blijven voor iedereen.
Ik heb als bestuurder de afgelopen 8 jaar in het overleg met de gemeente op dit onderwerp gemerkt dat de gemeente alleen bezig is om geld te besparen in plaats van de sportverenigingen te helpen het sporten te faciliteren en daarmee de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. Dit moet stoppen.
sport is zeer verbindend en gezond , dus zeer belangrijk
Het voetbal te reden
De velden beter bijgehouden moeten worden.
Omdat mijn kinderen zelf gevoetbald hebben en behouden moet worden in het dorp.
Het tijd wordt dat er iets gebeurt
De stichtse vecht een slecht beleid heeft en totaal niet naar verenigingen en mensen wordt geluisterd, ze zijn drukker met de bureaucratie over van alles en nog wat..
Mijn zoon op voetbal zit en dit fantastisch is om in het eigen dorp te kunnen doen!! Dit moet zo blijven.
ik ben tegen de plannen van de gemeente
Sport is belangrijk in alle opzichten en onderhoud en verbetering van de velden is daarom noodzakelijk
Clubs belangrijk zijn voor de samenleving .
Ik volledig achter het beleid van de FC Breukelen sta en het heel belangrijk vind om buiten te kunnen sporten.
Ik onderteken deze petitie omdat ik dit eerder ook zelf meegemaakt heb bij een Hoornse voetbalvereniging.
Gemeenten moeten hier meer verantwoording in nemen om zo breedtesport te kunnen blijven aanbieden. Dit is ontzettend belangrijk om vooral de jeugd de mogelijkheid te blijven bieden om te sporten. Zonder een gezonde financiële vereniging is dat niet mogelijk. Hierin is en blijft financiële ondersteuning van de gemeente noodzakelijk. Verenigingen hebben al voldoende uitdagingen om de organisatorische kant van de vereniging te organiseren!
Voetbal hoort in onze kernen! En t houdt ze bij elkaar, zorgt voor zorgzaamheid en verbondenheid=samenhang.
Dat hoef je toch niet uit te leggen. Over de brug komen met dat geld.
Steun de voetbalclubs.
Sporten is gewoon gezond 👍
Groot onderhoud is voor deze grootte van verenigingen niet betaalbaar!
Ik onderteken omdat het gemeentebestuur er moet zijn voor de plaatselijke verenigingen. Zich niet moet gedragen als een overheid welke zich boven de gemeenschap stelt. De gemeente behoort plaatselijke verenigingen en activiteiten actief en financieel te steunen. Daar ontleent een gemeentebestuur haar bestaansrecht aan.
Het tijd wordt dat er iets gebeurt
Ik onderteken omdat zeker in kleine kernen voetbal en andere sportverenigingen deze ondersteuning nodig hebben!
Ik ben oneens met gemeente
Buitensport is belangrijk. In een klein dorp nog meer dan elders.
1/3-2/3 beleid dat de gemeente Stichtse Vecht wil voeren is schandalig.
Voetbal leuk en belangrijk is
Omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat iedereen kan sporten in zijn eigen dorp en dat er voldoende veldcapaciteit is om iedereen te kunnen laten trainen. Nu helemaal!!
Sporten is belangrijk. Een in deze vorm bezuinigingsactie komt de samenleving niet ten goede
Het bizar is dat in deze tijd er wordt op rigoureuze wijze bezuinigd wordt op Sport voor de jeugd. Dit zal een belangrijke peilen van het Dorp Nigtevecht om zeep helpen!
Sport = onze gezondheid en onze cultuur, daar bezuinig je niet op!
Voetbal is voor bijna alle kinderen heel belangrijk.
jaren van deze club heb mogen genieten zowel op als naast de velden.
sporten heel belangrijk is voor je gezondheid
Ik onderteken dit omdat voetbal een
cultureel issue is,die mensen verbindt
Ik teken deze petitie, omdat Ik het helemaal eens ben met deze petitie!
Ik onderteken, omdat ik het helemaal eens ben met het gestelde in deze petitie.
Sport is verbindend en gezond!
Voetbal voor iedereen heel belangrijk is en de mogelijkheid om te sporten er moet zijn!!! Het draagt bij aan een goede ontwikkeling van de jeugd!
Laten we nu net zijn allen zorgen dat sporten gestimuleerd worst en betaalbaar blijft voor iedereen
Je snapt er toch helemaal niets meer van?! Wat gebeurd er toch allemaal?! Zeker in tijden als deze. Alleen al bij de gedachte dat dit soort mooie initiatieven moeten stoppen word je toch gewoon al verdrietig?! Waar zijn we met zijn allen toch in beland?! De mensheid verzwakt meer en meer: fysiek, mentaal en sociaal. Sport zorgt voor verbinding. Wij mensen (jong en oud) hebben dit nodig. Sportclubs dragen dus enorm bij aan fysieke, mentale en sociale gezondheid❤️. Dankbaar dat jullie hier voor blijven strijden.
Ik onderteken omdat ik vind dat gemeentes niet moeten bezuinigen op lichaamsbeweging voor de jeugd.
Ik onderteken omdat ik ook altijd met veel plezier voetbal gespeeld heb
Belangrijk is voor de jeugd
De gemeente zijn verantwoordelijk moet nemen en de clubs moet blijven ondersteunen
Ik sport erg belangrijk vind zeker voor kinderen. Dit moet voor iedereen toegankelijk blijven. Hier mogen ze niet op bezuinigen. We hebben te maken met volwassene en kinderen die alleen maar zwaarder worden met alle gevolgen van dien. Bewegen is belangrijk
Sporten moet mogelijk zijn voor iedereen
Ik onderteken omdat ik vind dat de gemeente zijn rol moeten nemen en het onderhoud van sportvelden moet organiseren zonder alles bij de clubs te leggen.
ik de voetbalclub een belangrijke samenbindende factor in het dorp vind, iets wat behouden moet blijven.
Ik onderteken omdat ik het in het belang vind van heel sportminded Stichtse Vecht dat betaalbaar amateurvoetbal mogelijk moet blijven. De huidige planning voor lastenverdeling is onacceptabel, want het zal aanzienlijk contributie-verhogingen tot gevolg hebben.
De voetbal verenigingen in de stichtse vecht overeind moeten blijven.
Voetbal in Nigtevecht moet betaalbaar blijven en kinderen kunnen dan op de fiets naar het voetbalveld
De kinderen moeten kunnen blijven voetblessure.
Ik van mening ben dan de gemeente meer geld beschikbaar dient te stellen voor de voetbalverenigingen. Verenigingen die voor een groot deel van de inwoners onlosmakelijk zijn verbonden aan sociale contacten, sport en beweging, maatschappelijke betrokkenheid en algemene ontwikkeling voor jong en oud. Dit dient niet alleen mogelijk te zijn voor iedereen, maar zeer zeker ook laag toegankelijk zonder te bezuinigen op de faciliteiten die bij een voetbalvereniging horen vandaag de dag.
Sportclubs moeten blijven
Ik vindt dat de clubs gesteund moeten worden, zoals altijd al gebeurde en niet ineens vervangen wordt met andere regels.
Ik onderteken omdat ik van mening ben dat het een gemeentelijke taak is om te zorg te dragen voor goede sportaccommodaties in onze gemeente. Het is beter nu geld te investeren in zaken die de gezondheid van met name onze jonge mensen ten goede komt dan om later geld uit te moeten geven aan jeugdzorg en politie. Voetbalclubs zijn laagdrempelig en goed voor de sociale cohesie in een kern
Alle verenigingen moeten geholpen worden voor 100%
Ons dorp absoluut niet zonder voetbalclub mag komen!
Denk even na!!!
voor VV Kockengen en andere kleinere verenigingen onmogelijk is dergelijke uitgaven te voldoen en het zal leiden tot het verdwijnen van de echte dorpsclubs
Ik onderteken omdat: iedereen een kans verdient om te voetballen en dat het bestaan van kleine verenigingen blijft. U moet eens weten hoe gezellig het is!!!
Voetbal en de verenigingen zijn de basis voor veel in een gemeenschap. Heb dat lief!
dit moet veranderen!!
ik onderteken omdat sporten en buitensporten op kwalitatief goede velden een must is en behoduen moet blijven. Verantwoordelijkheid van de gemeente
Sporten voor iedereen toegankelijk moet blijven!!
Omdat ik daar al 42 jaar speel en nog zo’n fijne club ,en dat moet blijven bestaan !!!!!!!! Dood zonde ook voor de jeugd
Mijn kinderen nog heel lang bij VVK willen blijven voetballen!!
De voetbalvereniging Kockengen heel belangrijks is voor ons dirp
Goede sportfaciliteiten voor jong en oud zijn van groot belang voor een gezonde maatschappij
Sport voor de jeugd is zo belangrijk. Zeker in de tijd waarin we nu leven waar zoveel “leuke” dingen de jeugd word ontzegt uit monde van covid.
Ik uit Nigtevecht kom en jaren lang gevoetbald heb bij de mooiste club uit de gemeente namelijk vv DOB
Behoud van voetbal als buitensport in Tienhoven is van belang voor de gezondheid van onze inwoners, het verenigingsleven en de exploitatie van het dorpshuis
Alle voetbal velden moeten blijven bestaan!!Geen bezuiniging op sportclubs !
Ik voetbal bij viod tienhoven
Ik de gezondheid van mensen wil stimuleren en dit direct gepaard gaat met sportverenigingen die hierbij kunnen helpen!
Dat ik als hoofdtrainer van V.I.O.D. Maar al te goed weet hoe slecht de velden zijn op dit moment, misschien kan je het beter geen voetbalveld meer noemen maar een grasstrook van een mix aan weegbree, madeliefje, paardenbloem, varkensgras afgebakend met lijnen en 2 doelen er op. En dan maar over de molshopen maar te zwijgen. Doe er alsjeblieft wat aan gemeente niet alleen voor ons maar ook de uitspelende ploegen en scheidsrechters die altijd vol verbazing het veld betreden.
Voetbalen is heel belangrijk voor mijn zon.
De toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen staan sportief op het spel, sport is te belangrijk, zowel fysiek als mentaal.
Het niet eerlijk is
VIOD is belangrijk voor ons dorp voor al de jeugd die ze gezond houden met buiten sport
Sport enorm belangrijk is voor iedereen
Belachelijk plan, dit kan gewoon niet. Laat mensen gewoon sporten alsjeblieft er word al zoveel afgepakt…
Te gek voor woorden dat er geen financiële steun verleend wordt aan een plaatselijke voetbalvereniging
Ik voor het voortbestaan van VIOD ben en van mening ben dat de gemeente dit moet ondersteunen.
Ik onderteken omdat de voorgestelde regeling voor veel kinderen betekent dat het voetballen te duur wordt
De kleine clubs de vernieling in geholpen worden en dat moet stoppen. Het spelletje voetbal moet blijven
Het is een grote schande dat juist in deze tijd amateurclubs niet financieel worden ondersteund. In elke andere gemeente gebeurt dat wel.
Te gek voor woorden, jullie moeten jullie diep schamen..
Harmonisatie een win win situatie moet opleveren, nu is het win voor de Gemeente en een groot verlies voor de clubs.
Ik weet hoe belangrijk het is dat de voetbalclub DOB toegankelijk is voor íedereen in ons dorp.
Kleine clubs en voetbal moeten blijven bestaan voor iedereen
De gemeente moet algemene voorzieningen niet verder uithollen en al helemaal niet sportfaciliteiten die voor onze jeugd zo belangrijk zijn.
Het is belangrijk dat de voetbalvereniging in de dorpskernen blijven bestaan. Anders komt er veel meer criminaliteit door verveling in de dorpskernen. Dan wordt het een maatschappelijk probleem. De gemeente is hier verantwoordelijk voor. Dus moet ook voor de kosten optreden en als huurders kan en mag je deze kosten niet bij de voetbalverenigingen neerleggen.
Betrokkenheid van VIOD bij het dorp erg groot is.
Ik vind het voetballen voor jong en oud belangrijk. Daar horen goede voetbalvelden bij.
De voetbalvereniging speelt een belangrijke rol binnen de gemeenschap.
Onderhoud veel beter kan
Viod moet blijven bestaan! Viod is het behoud van ons dorpje Tienhoven en de jeugd die er komt. Als dit weg valt dan vergrijst het dorp nog meer..
Dat de voetbalverenigingen bijdragen aan de gemeenschap
Ik bij viod voetbal en ik beter onderhoudt van velden echt nodig vind!
Sporten is belangrijk en moet veilig zijn! Investeren in sport maakt dat mensen willen sporten en dat is dan weer gezond😃
Sportverenigingen met hun vrijwilligers het cement zijn in onze gemeente. Die moet je steunen en waarderen en niet uitknijpen. Maatschappelijk nut gaat niet alleen over euro’s maar over leefbaarheid en sociale binding
Ik onderteken omdat de velden zeer slecht zijn. En na 2 regenbuien de velden er uit liggen, dat is niet meer van deze tijd
Voormalig speler in jeugd en 1ste en stuk van mijn level doorgebracht op de VIOD velden
Deze maatregelen volstrekt disproportioneel zijn.
De kinderen moeten in hun eigen dorp kunnen blijven voetballen. Voor veel clubs waaronder sv de Vecht zal dit het einde van hun bestaan zijn.
Kwaliteit van de voetbalvelden van onze vereniging wel beter mag
Ik onderteken de petitie omdat viod niet ten onder mag gaan aan bureaucratisch gezever over onderhoudskosten
Sporten moet! Dat is gezond voor jong en oud en moet beschikbaar zijn voor iedereen.
VIOD in Tienhoven vervult een grote maatschappelijke rol voor het dorp en het buitengebied. Daar mag niet lichtzinnig mee worden omgegaan. Ook een kleine kern heeft recht op een sportief verenigingsleven.
De clubs moeten blijven bestaan.
Ik onderteken omdat ik vind dat er voor alle kinderen en jong volwassenen een kwalitatief en betaalbare mogelijkheid moet zijn om te bewegen en te sporten in teamverband met leeftijdsgenoten.
Het kunnen bestaan van de 9 voetbalverenigingen is van groot belang. Naast het sporten, dat voor iedereen goed is, zijn de sociale contacten erg belangrijk. De gemeente Stichtse Vecht moet het grootste deel van de kosten van het onderhoud voor haar rekening nemen!
Stichtse Vecht maakt er een zooitje van qua sportbeheer. Alle clubs hebben last van hun wanbeleid.
Omdat ik een laagdrempelige toegang tot sportfaciliteiten belangrijk vind
De voetbalvereniging in Nieuwer Ter Aa heel belangrijk is voor het dorp en zijn inwoners
Met deZe regeling worden de voetbalclubs geconfronteerd met het slechte onderhoud vd gemeente in de voorbije jaren
Ik wil graag blijven voetballen
Sporten is gezond en moet voor iedereen toegankelijk zijn
Sporten is belangrijk
Het is belangrijk dat iedereen kan blijven sporten, juist de personen met een kleine beurs. Het is stress verlagend en goed voor de gezondheid. Je bouwt sociale contacten op, hoeft minder naar de arts en fysio. Dus alleen een win win situatie.
Deze voetbal verenigingen moeten blijven bestaan.
De club moet blijven bestaan
ik vind het treurig de mrensen opdracht te geven om te gaan sporten maar het mag de gemeente niets kosten terwijl de verenigingen zoveel vrijwilligers leveren
We een voetbalvereniging niet kunnen missen.
Dat dit echt niet kan
Bij vv maarssen zijn de velden echt niet normaal slecht
Deze regeling geen recht doet aan de situatie. Ondanks dat in 2020 besloten is tot de eerste stap in de regeling stel ik voor dat we het adagium “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” hanteren
Mijn kinderen opgegroeid zijn in Tienhoven en veel plezier hebben beleefd met voetbal. Ook nu ze volwassen zijn nog steeds een hechte club zijn!!
DOB in Nigtevecht moet blijven!
oneens ik met gemeente ben
Ik ons en de buurdorpen een sportieve plek gun waar samen sporten, samen leven en voor de jeugd ook samen opgroeien samengaan. Het deel kunnen uitmaken van een gemeenschap.
Ik wil dat de clubs de mogelijkheid hebben te blijven bestaan.
Omdat sport voor iedereen toegankelijk moet blijven!
Ik zie dat fysieke activiteit in het algemeen het onderspit dreigt te delven tegenover bankzitten, digitaal plezier op beeldschermen en, binnenkort een enorme sprong in Virtual Reality. Wat bezielt ons? Lichaamsbeweging is een vitaal onderdeel van ons leven, voor onze fysieke en geestelijke gezondheid! Voetbal moet ondersteund worden. Met groet,
Ik onderteken omdat ik de voetbalvereniging in Kockengen wil behouden voor de jeugd en volwassen voetbalspelers. De vereniging is van groot belang in het maatschappelijk en sociaal leven in Kockengen.
Ik wil dat viod blijft bestaan
Er een duidelijker beleid moet komen
Het sociale belang van sportverenigingen op grote waarde schat. Het zorgt voor cohesie en in het dorp die van onschatbare waarde is.
Amateursport en daarmee de voorzieningen zijn in deze tijd letterlijk van levensbelang geworden voor de psychische en lichamelijke gezondheid van de jeugd . De gemeente heeft hier een grote verantwoordelijkheid in door op juiste wijze voldoende te investeren in de sportvoorzieningen.
Als ik op een knollentuin wil voetballen ga ik wel op het Doude van troostwijkplein voetballen
Omdat sporten een heel belangrijk deel van onze samenleving is en dit niet ten koste moet gaan voor de clubs maar de gemeente hier zeker zijn verantwoordelijkheid in moet nemen.
Sporten belangrijk is en de club moet blijven bestaan. Er is al zo weinig in Tienhoven.
Wil dat viod blijft voort bestaan
Ik onderteken omdat ik 12 jaar in Loenen aan de vecht heb gewoond en al die gevoetbald en nog steeds met veel plezier voetbal bij sv de vecht, goede sportvelden zijn cruciaal, de gemeente laat een unieke kans liggen om van de Heul een omniasportvereniging en plaats te maken met ruimte voor meerdere veel sporten
Gemeente moet onderhoud blijven uitvoeren
ik onderteken deze petitie omdat ik wil dat deze club blijft bestaan
Ik onderteken omdat deze kleine gezellige en leuke clubs moeten voortbestaan en ook recht hebben op een mooie accommodatie
Ik teken omdat de kleine voetbalvereniging nooit mag verdwijnen voor de jeugd
Ik sport in alle manieren wil stimuleren als sportmanager.
Ik vind het heel erg belangrijk dat de voetbalverenigingen blijven bestaan in de dorpskernen. Als er geen sportgelegenheid meer in de dorpskernen meer is neemt de criminaliteit door verveling van de jeugd toe. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente.
Sporten gezond is voor lichaam en geest
Ik het eens ben met de club
Tijd voor verbetering
Ik onderteken omdat ik vind dat de velden van betere kwaliteit moeten worden. Door de huidige kwaliteit van de velden krijg ik lichamelijke klachten zoals rugpijn.
Voetbal is belangrijk in de kleine gemeenten zoals in nigtevecht
Ik steun de voetbalclubs
Ik het belangrijk vind dat de velden goed onderhouden worden. We willen niet dat onze sporters geblesseerd raken door slechte velden. Het kan niet zo zijn dat de clubs hier opeens zelf voor op moeten draaien (als huurders) qua kosten terwijl ze er vanuit gingen dat de gemeente hier voor heeft gespaard.
Wij al jaren de achteruitgang ondervinden en moeten aanzien. Zonde voor de dorpen! Een leuke club draagt bij aan het dorpsgevoel!
Het belangrijk is voor zowel oudere en de jeugd om in beweging te blijven. Een goede onderhoud van de velden speelt daar een grote rol.
Sport een eerste levensbehoefte is en voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom heeft de samenleving een taak om voor voorzieningen te zorgen zodat iedereen daar aan kan deelnemen.
Alles wordt zo langzamerhand afgenomen
De voetbal vereniging in Nigtevecht essentieel is voor de samenhang onder de jeugd. Bijna het halve dorp doet mee. En als die wegvalt, gaan die echt niet naar Loenen. Die houden helemaal op met voetbal. Kortom: het gaat om méér dan voetbal. Het gaat om sociale cohesie en betrokkenheid.
Ik sta volledig achter de verenigingen in de Stichtse Vecht die de steun hard nodig hebben. Zeker in deze tijd.
belachelijk dat de gemeente dit nu weer bij de clubs neerlegt.
Wel jaren lang innen maar onderhouden ho maar.
De burger betaald al genoeg voor zaken waar geen verbeteringen op volgen!
Ik het heel belangrijk vind dat de jeugd blijft bewegen en sporten. VIOD is een begrip in Tienhoven.
Ik van mening ben dat sportaccommodaties mede de leefbaarheid van een dorp bepalen. Zo dus ook de voetbalvelden. Behalve het sportieve aspect, hebben we het hier ook over grote sociale en bindende factoren waar een gemeente wel bij vaart.
Betere kwaliteit sportvelden
De gemeente heeft nagelaten om het onderhoud van de velden bij te houden. Vervolgens draaien de clubs op voor de lasten.
Ik teken omdat ik sport heel belangrijk vindt, al helemaal voor de jeugd, juist ook dichtbij huis in kleinere woonkernen. Ik verwacht van de gemeente dat ze goed zorg draagt voor wat ze in verhuur geeft. En dat zij sporten voor de jeugd in kleinere woonkernen ook financieel een warm hart blijft toedragen.
Het voetbal gaat mij aan het hart, en de gemeente maakt er een zooitje van.
sport voor iedereen beschikbaar moet zijn
sporten is belangrijk voor de gezondheid en de sociale contacten voor zowel de jeugd als volwassenen.
Ik sporten belangrijk vind voor mij en mijn gezin.
Voetbal (en andere sporten) is voor de opgroeiende jeugd heel belangrijk, en moet met name ook voor de ouders die het minder breed hebben bereikbaar blijven.
Sporten is gezond en vind dat de overheid daar aan mee moet helpen dat we op een veilige ondergrond de sport kunnen beoefenen. En we niet afhankelijk zijn van het weer of de velden wel of niet veilig bespeelbaar zijn. Als gemeente/overheid zijnde zal je hier proactief aan mee moet helpen l.
Ik onderteken deze petitie omdat buiten sporten van groot belang is van jong en oud.
Ik het belangrijk vindt dat de jongens op een goed veld lopen en ik graag weer kom kijken
Het beter kan en moet dan dit
De kleinere sportverenigingen niet de dupe van de harmonisatie regeling moet worden.
Sport belangrijk, voetbal als teamsport is van grote waarde voor jeugd en samenleving
Ik onderteken, omdat ik wil dat SV de Vecht kan blijven bestaan in deze gemeente.
het voetbal zo kapot wordt gemaakt in Stichtse Vecht
Omdat wij graag willen blijven sporten en ik vindt dat wij als gemeente daarvoor moeten zorgen
Sport niet zonder de 2/3 steun kan.
Omdat ik en zo velen merken dat er al jaren wordt bezuinigd op de velden. Speel zelf bij Viod Tienhoven en op gras wat vaak te hoog is speel je niet lekker op. Doe er wat meer aan!
De gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen en deze niet moet neerleggen bij haar inwoners.
Ik onderteken omdat ik het belangrijk vind dat er voldoende kwalitatieve velden zijn om op te kunnen voetballen.
Sporten werkt verbindend en is ontzettend belangrijk voor de jeugd
Gemeente moet sport verenigingen juist ondersteunen!
Ik vind dat de gemeente beter met de sportparken om moet gaan
Investeer in goede accommodaties!!
Het sporten heel belangrijk is voor jezelf, met elkaar in een vereniging die draait op vrijwilligers. Daarbij moeten de kosten wel draagbaar blijven!
Ik het belangrijk vind dat iedereen kan sporten tegen een acceptabele contributie!
Omdat het een nood zaak is voor de toekomst. F.T.
Op deze wijze wordt het lidmaatschap voor veel mensen onbetaalbaar. Slecht als mensen niet meer kunnen sporten bij een voetbalclub, een hele slechte ontwikkeling.
Mijn zoon lid is van SV De Vecht.
Steun een sportief leven van onze kinderen!
Het is echt schandalig hoe de accomodaties erbij liggen tov andere rondom liggende gemeenten. Stichtse Vecht moet het zich enorm aantrekken dat door het achterstallig onderhoud gefacilteerd door de gemeente er een enorme restschade/kostenpost is voor clubs, en de sigaar uit eigen doos zou schandalig zijn, Juist in tijden van COVID laat je zien met buitensport dat we sport stimuleren en er alles aan doen om goed, hygienisch en accomodatie technisch goed faciliteren in Stichtse vecht en vanuit Stichtse Vecht. Ander idee is om iedereen een U pas te geven als door natlatigheid van de gemeente kosten van lidmaatschap omhoog gaan om goede buitensport/accomodatie/hygiene goed te kunnen waarborgen.
Omdat ik jaren bij VV Maarsen en DWSM heb gevoetbald en helemaal begrijp dat de kwaliteit van de velden slecht is.
Mijn zoon heel graag bij vv maarssen wilt blijven voetballen
De kwaliteit van de velden enorm dramatisch zijn bij onze vereniging vv Maarssen.
Ik vind dat alle kinderen de kans moeten hebben om te sporten op goede accommodatie en vindt dat dit de verplichting is van de gemeente om dit te faciliteren zonder dat dit ten koste gaat van de hoogte van de contributie, wat voor veel van onze leden een belemmering gaat worden om 1 of meerdere kinderen in 1 gezin te laten/blijven voetballen!
Voetbal is gezond en belangrijk wapen tegen corona..
sporten is enorm belangrijk voor de jeugd. Makkelijk toegankelijk en goede velden zijn van belang om de jeugd te stimuleren!
Verbetering zwaar nodig !!!
Ik onderteken omdat de jeugd aangetrokken moet blijven worden om op goede velden moet kunnen spelen. Zij zijn de toekomst van deze gemeente !!
De velden onderhoud nodig hebben van mijn club
Ik onderteken deze petitie, omdat het anders het einde betekent van de actieve voetbalsport in de gemeente Stichtse Vecht is.
De contributie worden worden zo hoog en daarom zal er een vlucht zijn naar omliggende plaatsen rond onze gemeente.
Het collegevoorstel de doodsteek kan betekenen voor de kleine voetbalverenigingen!
omdat ik sport voor jong en oud belangrijk vind en de voetbalverenigingen niet zonder financiële middelen het onderhoud kunnen rondbreien
Ik wil dat mijn kleinzoon op een goed voetbalveld kan blijven spelen tegen een redelijke contributie
Sport, alle sport, niet alleen voetbal, in verenigingsverband, geen afvalputje van de begroting moet worden